Pakeitimai STR‘e: automobilių vietų skaičius ir atstumai iki namų

2021-02-24 15:55   Peržiūros : 166   Spausdinti


 

Nuo 2021 metų vasario 22 dienos įsigaliojo Aplinkos ministerijos patikslintas statybos techninis reglamentas Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“ (STR 2.06.04:2014), kuriame pakeistas privalomas minimalus automobilių stovėjimo vietų skaičius šalia vieno ir dviejų butų gyvenamųjų namų.

Šalia pastato, kurio naudingasis plotas didesnis kaip 140 kv.m, automobiliams statyti turi būti skirtos dvi vietos. Dar papildomą vietą reikia skirti už 140 kv.m viršijantį kiekvieną 50 kv.m naudingąjį plotą. Pavyzdžiui, jeigu pastato naudingasis plotas yra iki 190 kv.m, šalia jo turi būti trys vietos automobiliams, iki 240 kv.m – keturios ir t. t.

Pasikeitė ir privalomas minimalus automobilių stovėjimo vietų skaičius šalia įvairioms socialinėms grupėms skirtų gyvenamosios paskirties pastatų. Nuo šiol šalia jų ne mažiau kaip 0,4 vietos turi būti skirta vienam butui ar kambariui, o šalia bendrabučio tipo gyvenamosios paskirties pastatų – ne mažiau kaip 0,8 vietos vienam butui ar kambariui.

Be to, pakoreguoti atstumai nuo uždarųjų antžeminių ir atvirųjų automobilių saugyklų bei garažų iki šiame STR nurodytų pastatų, kurių sąrašas irgi patikslintas. Jis papildytas prekybos paskirties pastatais – specializuotos vienos prekių grupės parduotuvėmis.

Pakeistasis STR sudaro galimybę gretimų sklypų savininkams susitarti sumažinti privalomą atstumą – jie turi pasirašyti tokį susitarimą ir jį notariškai patvirtinti.

Pažymėtina, kad nustatyti atstumai nuo automobilių laikymo vietos iki pastato gali būti mažinami iki 5 m, jeigu projektuojama tam statiniui ar statinių grupei priklausanti automobilių saugykla.

Aplinkos ministerijos informacija

 


 
 

Atsako specialistas

Gintaras Gurskis
2021-06-16 Kada privalomas statybų draudimas? Atsako Gintaras Gurskis, BTA Turto draudimo rizikų skyriaus rizikos vertintojas
karšti klijai

Karšti klijai pramonei

Klijų lazdelė ir klijų pistoletas - tai viskas, ko reikia greitam ir tvirtam įvairiausių medžiagų suklijavimui. daugiau

Naujausi produkcijos ir paslaugų pasiūlymai