Detalesnė informacija daugiabučių gyventojams

2022-12-29 12:42   Peržiūros : 92   Spausdinti


 

Vyriausybė pritarė Aplinkos ministerijos parengtiems Daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų administravimo nuostatams, kurie įsigalios nuo 2023 metų sausio 1 d. Nuostatų pakeitimai padės didinti  daugiabučių namų administratorių veiklos efektyvumą, skaidrumą, gerinti  butų ir kitų patalpų savininkų informavimą.

Didinant skaidrumą administratoriai privalės mėnesinių mokėjimų pranešimuose ar sąskaitose nurodyti informaciją apie namo bendrojo naudojimo objektų priežiūros paslaugų, atnaujinimo darbų, prekių, jei už juos apskaičiuoti papildomi mėnesiniai mokėjimai ar panaudotos patalpų savininkų kaupiamosios lėšos, teisinį pagrindą ir kainą. Savininkams kreipiantis, administratoriai privalės suteikti visą informaciją ir dokumentus, susijusius su administruojamo namo paslaugomis ir darbais.

Nuostatuose detalizuojamas informacijos teikimas butų savininkams. Administratoriai interneto svetainės skiltyje, skirtoje konkretaus namo savininkams, papildomai privalės skelbti savo veiklos šiame name laikotarpį, savininkų atstovo (jei jis išrinktas) kontaktinę informaciją, namo būklės vertinimo prieš šildymo sezoną ir jam pasibaigus apžiūrų aktus, o vykdant pirkimus – paslaugų ir darbų pirkimų sąlygas, pirkimo rezultatus. Taip pat turės būti patalpinti savininkų priimtų sprendimų protokolai, patvirtinti darbų planai, namo bendrojo naudojimo objektų aprašas, namo priežiūros paslaugų tarifai.

Namo skelbimų lentoje privaloma nuolat skelbti administratoriaus kontaktinė informaciją ir paaiškinti, kad savininkai, nesinaudojantys internetu, visą su administruojamu namu susijusią informaciją, darbų planus, kitus dokumentus gali gauti kreipdamiesi į administratorių, išskyrus mėnesinius mokėjimo pranešimus, balsavimo raštu biuletenius, kurie privalomai bus teikiami į savininko, nesinaudojančio internetu, pašto dėžutę.

Optimizuojant administratoriaus veiklą, atsisakyta reikalavimo kartą per metus organizuoti savininkų atstovo rinkimą, nes administratoriui jau nustatyta pareiga organizuoti savininkų sprendimo priėmimą, jei ¼ savininkų kreipiasi raštu ne tik dėl atstovo rinkimo, bet ir kitais namo bendrųjų reikmių (paslaugų, remonto darbų planavimo ir pan.) klausimais.

Taip pat atsisakyta perteklinės funkcijos rengti metinį namo priežiūros ūkinį ir finansinį planą, nurodyti planuojamas einamųjų metų namo bendrojo naudojimo objektų administravimo, namo techninės priežiūros, šildymo ir karšto vandens sistemų, lifto, bendrojo naudojimo patalpų ir žemės sklypo priežiūros, kitas su administruojamu namu susijusios paslaugas, jų tarifus ir išlaidas, nes tarifai skelbiami interneto svetainėje, nurodomi mėnesiniuose mokėjimų pranešimuose, sąskaitose.

Kadangi metinius ir ilgalaikius namo bendrojo naudojimo objektų atnaujinimo (remonto) darbų planus administratorius rengia atsižvelgdamas į namo būklės vertinimo išvadas, planuoja lėšų kaupimą ir teikia savininkams tvirtinti, metinių ir ilgalaikių atnaujinimo darbų planų rengimo funkcijos sujungtos.

Siekiant tausoti gamtos išteklius, mažinti popierinių dokumentų, susijusių su namo administravimu, teikimą savininkams, nustatyti atvejai, kada ir kokius dokumentus ir informaciją administratorius privalo skelbti ir teikti savininkams administratoriaus interneto svetainėje, namo skelbimų lentose, į savininkų pašto dėžutes ar savininkui kreipiantis.

Administravimo nuostatai suderinti su Civilinio kodekso pakeitimais, reglamentuojančiais  daugiabučių namų administratorių, turinčių neperkančiosios organizacijos statusą, vykdomų paslaugų, prekių ir darbų pirkimų reikalavimus, nustatant, kad administratoriai (neperkančiosios organizacijos) paslaugas, prekes ir darbus, susijusius su administruojamu namu, perka vadovaudamiesi Aplinkos ministerijos nustatyta pirkimų tvarka. Taip keičiamas galiojęs reguliavimas, pagal kurį minėtą statusą turintys administratoriai pirkimus vykdė vadovaudamiesi savo pasitvirtintomis pirkimų taisyklėmis, rengtomis pagal aplinkos ministro patvirtintas pavyzdines pirkimų taisykles.

Aplinkos ministerijos informacija

 


 
 

Atsako specialistas

Kuo užtaisyti medinių lentų grindų tarpus
2022-11-01 Kuo užtaisyti medinių lentų grindų tarpus? Medinių grindų tarpų užtaisymas, lentų tarpų glaistymo medžiagos
Lango montavimas

Lango montavimas

Lango montavimo filmas pažingsninė instrukcija, kaip montuoti langą, lango sandarinimas, šiltinimo apsauga daugiau

Vaismedžių genėjimas

Vaismedžių genėjimas

Kaip teisingai genėti vaismedžius, obelų, kriaušių genėjimas, vainiko formavimas nuo pasodinimo, senų ir perskiepytų obelų genėjimas daugiau

Naujausi produkcijos ir paslaugų pasiūlymai
Seno pamato apšiltinimas Seno pamato apšiltinimas

Kuo apšiltinti seną pamatą?

daugiau
Leidimai stogo dangos keitimui Leidimai stogo dangos keitimui

Kokių leidimų reikia keičiant stogo dangą

daugiau
Statyba kitos paskirties žemėje Statyba kitos paskirties žemėje

Ar galima statyba kitos paskirties žemėje?

daugiau